Niveaus

We willen graag dat je snel resultaat boekt!

Verspreid over vier hoofdniveaus bieden wij in totaal 16 niveaus aan.

Hoofdniveau A1: A1.1 / A1.2 / A1.3 / A1.4 (Beginners 1 t/m 4)
Hoofdniveau A2: A2.1 / A2.2 / A2.3 / A2.4 (Halfgevorderden 1 t/m 4)
Hoofdniveau B1: B1.1 / B1.2 / B1.3 / B1.4 (Gevorderden 1 t/m 4)
Hoofdniveau B2: B2.1 / B2.2 / B2.3 / B2.4 (Vergevorderden 1 t/m 4)

Naast deze niveaus bieden we ook Opfris & Conversatie cursussen aan op elk hoofdniveau.

Lees meer over de Vamos-methode!

Hieronder staat in chronologische volgorde omschreven wat je aangeboden krijgt op het betreffende niveau.

Beginners 1 | Niveau A1.1

In de eerste cursus van niveau A1 leer je jezelf te redden door de basis van de Spaanse taal te leren. Je kunt je hiermee bijvoorbeeld redden als toerist in een Spaanstalig land.

Belangrijkste grammatica:

 • De tegenwoordige tijd (el tiempo presente)
 • Verbindingswoorden (conectores)

Waarvoor kan ik dit gebruiken?

 • Uitspraak van de Spaanse taal.
 • Jezelf voorstellen aan anderen.
 • Vragen stellen en antwoorden geven over het dagelijks leven.
 • Benoemen van mensen, dingen en plekken in de ruimte.
 • De stand van zaken beschrijven.
 • Communiceren in het heden en de toekomst.
 • Communiceren in een restaurant, supermarkt, winkel etc.
 • Je eigen behoeften, vaardigheden, verplichtingen, smaken en voorkeuren duidelijk maken aan anderen.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursussen A1.2, A1.3 en A1.4 (de hele beginnerscursus) goed voorbereid op het DELE-examen op niveau A1.

Beginners 2 | Niveau A1.2

In de tweede cursus van niveau A1 krijg je één vorm van de verleden tijd aangereikt waardoor je meer informatie kunt geven tijdens een gesprek.

Belangrijkste grammatica:

 • De voltooid verleden tijd (el pretérito perfecto)
 • Onregelmatige werkwoorden (verbos irregulares)
 • Verschillen tussen ser en estar

Waar kan ik dit voor gebruiken?

 • Beschrijven van fysieke en persoonlijke kenmerken alsmede stemmingen.
 • Beschrijven van plaatsen en dingen op basis van hun eigenschappen.
 • Vragen en aanwijzingen geven.
 • Praten over het weer en de veranderingen.
 • Communiceren in de continue tijd.
 • Communiceren met onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd.
 • Communiceren in het recente verleden waarbij de handeling of gebeurtenis nog niet afgesloten is of geen concreet tijdstip heeft.
 • Beschrijven van de dingen die je doet gedurende de dag.
 • Vergelijken van plaatsen, situaties en acties.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursussen A1.3 en A1.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau A1 te doen.

Beginners 3 | Niveau A1.3

In de derde cursus van niveau A1 ga je de gespreksstof uitbreiden waardoor je makkelijker een praatje kunt maken.

Belangrijkste grammatica:

 • Wederkerige werkwoorden (verbos reflexivos)
 • Speciale werkwoorden zoals ‘gustar’ (verbos especiales)
 • Por & para

Waar kan ik dit voor gebruiken?

 • Praten over dagelijkse situaties.
 • Praten over situaties die kunnen voorkomen tijdens een vakantie of reis (bijv. praatje met een politieagent / verkeerd gerecht in een restaurant etc.)
 • Bijpassend vocabulaire gebruiken
 • Je eigen emoties uitdrukken op een basaal niveau
 • De verschillen kunnen begrijpen tussen:
  • muy en mucho
  • bien, bueno en buen
  • por en para

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursus A1.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau A1 te doen.

Beginners 4 | Niveau A1.4

De vierde cursus van niveau A1 is een cursus om alle kennis van niveau A1 die je in huis hebt gehaald toe te passen in gesprekken en de laatste grammaticale thema’s te behandelen van het beginnersniveau. Deze cursus stoomt je klaar voor het goed verstaanbaar kunnen maken van jezelf op beginnersniveau. Met deze cursus rond je het hele beginnersniveau A1 af.

Aan de hand van taken krijg je tijdens de les de mogelijkheid om je taalvaardigheden te versterken en je spreekvaardigheid op niveau A1 te krijgen. Op die manier ontstaat er zelfvertrouwen in het spreken van de Spaanse taal.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na deze cursus goed voorbereid om het DELE-examen op niveau A1 te doen.

Halfgevorderden 1 | Niveau A2.1

In de eerste cursus van niveau A2 gaan we aan de slag met de verleden tijd. Dit heb je nodig om je eigen en andermans verhalen gedetailleerd te kunnen vertellen en begrijpen zodat je een inhoudelijk contact aan kan gaan en makkelijker vrienden kunt maken.

Belangrijkste grammatica:

 • Voltooid verleden tijd (pretérito perfecto)
 • Verleden tijd (pretérito indefinido)
 • Verschillen tussen de indefinido en perfecto.
 • Onvoltooid verleden tijd (pretérito imperfecto)

Waar kan ik dit voor gebruiken?

 • Meer woordenschat ontwikkelen dat helpt bij het omgaan met dagelijkse activiteiten en situaties.
 • Een gesprek goed kunnen volgen.
 • Specifieke acties in het verleden communiceren.
 • Dagelijkse acties in het verleden communiceren.
 • Mensen, plaatsen en situaties beschrijven in het verleden.
 • Intenties in het verleden uitdrukken.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursusens A2.2, A3.3 en A2.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau A2 te doen.

Halfgevorderden 2 | Niveau A2.2

In de tweede cursus van niveau A2 gaan we aandacht besteden aan de verschillen tussen de indefinido en de imperfecto, zodat je leert te begrijpen wanneer je welke vorm toe kunt passen. Ter afwisseling krijg je ook de objeto directo & objeto indirecto (lijdend en meewerkend voorwerp) aangereikt, waarmee een gesprek vloeiender verloopt.

Belangrijkste grammatica:

 • Verschillen tussen de indefinido en imperfecto.
 • Objeto directo / objeto indirecto (lijdend en meewerkend voorwerp)

Waar kan ik dit voor gebruiken?

 • Duidelijk praten in en begrijpen van de verleden tijd.
 • Een gesprek vloeiender laten verlopen.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursussen A2.3 en A2.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau A2 te doen.

Halfgevorderden 3 | Niveau A2.3

In de derde cursus van niveau A2 gaan we aan de slag met grammaticale thema’s die met de toekomst te maken hebben en gaan we aan de slag met de gebiedende wijs. Daarnaast worden ook speciale zegswijzen uitgelegd die je in de Spaanse taal tegenkomt.

Belangrijkste grammatica:

 • Toekomstige tijd (futuro simple)
 • Onvoltooid verleden toekomende tijd (condicional)
 • Werkwoordcombinaties (perifrases verbales)
 • Gebiedende wijs (imperativo)

Waar kan ik dit voor gebruiken?

 • In de toekomstige tijd praten.
 • Speciale zegswijzen gebruiken met behulp van werkwoordscombinaties waardoor je de intentie, het begin, de duur, het verloop of einde van acties kunt uitdrukken.
 • Uitdrukken van een gebod of bevel.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursus A2.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau A2 te doen.

Halfgevorderden 4 | Niveau A2.4

De vierde cursus van niveau A2 is een cursus om alle kennis van niveau A2 die je in huis hebt gehaald toe te passen in gesprekken en de laatste grammaticale thema’s te behandelen van het halfgevorderden niveau.Deze cursus stoomt je klaar voor inhoudelijke gesprekken die je dagelijks verwacht en onverwacht tegen kunt komen.
Met deze cursus rond je het halfgevorderdenniveau A2 af.

Aan de hand van taken krijg je tijdens de les de mogelijkheid om je taalvaardigheden te versterken en je spreekvaardigheid op niveau A2 te krijgen. Op die manier ontstaat er zelfvertrouwen in het spreken van de Spaanse taal.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na deze cursus goed voorbereid om het DELE-examen op niveau A2 te doen.

Gevorderden 1 | Niveau | B1.1

In de eerste cursus van niveau B1 ga je eindelijk die kleine uitdrukkingen die in alledaagse gesprekken worden gebruikt leren en begrijpen. Je zult ook enkele “sleutels” leren kennen om gemakkelijker en praktischer te kunnen spreken. Naast dat je nog meer weet over sommige culturele aspecten, kun je op een formele en informele manier aanbevelingen, advies of instructies geven. Dit alles natuurlijk met het bekijken van alle werkwoordstijden die te zien zijn in niveaus A1 en A2.

Belangrijkste grammatica:

– De bevestigende en negatieve gebiedende wijs (el imperativo afirmativo y negativo)

Waar kan ik dit voor gebruiken?
Je zult in staat zijn om de kleine woorden te begrijpen die Spaanstaligen de hele tijd gebruiken en je voelt je beter voorbereid om gesprekken in het Spaans te beginnen en voort te zetten met mensen die je goed kent of niet zo goed kent.
Bijvoorbeeld:
‘La cosa es que estaba con tu amigo y… o sea, él parece muy simpático, pero digamos que es un poco especial, ¿me sigues?

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursussen B1.2, B1.3 en B1.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau B1 te doen.

Gevorderden 2 | Niveau | B1.2

In deze cursus ga je leren hoe je op een subtiele en beleefde manier jouw gevoelens / houding ten opzichte van iemand of iets kunt uitdrukken.
Hierbij gaat het om hypothetische situaties in plaats van feitelijke situaties; situaties waarbij de uitkomst niet door jou bepaald wordt.

Belangrijkste grammatica:
– De tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs (el presente de subjuntivo)

Waar kan ik dit voor gebruiken?
– Een wens of een twijfel uitdrukken.
– Je mening uitgebreid kunnen geven.
– Adviezen geven.
– Verzoeken of suggesties doen.
– Emoties uitdrukken.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursus B1.3 en B1.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau B1 te doen.

Gevorderden 3 | Niveau | B1.3

In deze cursus ga je door met ‘el subjuntivo’. Dit is het tweede deel waarin je gaat leren praten in de toekomstige tijd van de subjuntivo, kansen en doeleinden en het verschil gaat leren kennen tussen het realistische en hypothetische leven.

Belangrijkste grammatica:
– De tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs (el presente de subjuntivo)
– De relatieve voornaamwoorden:(los pronombres relativos)

Waar kan ik dit voor gebruiken?
Het vermijden van miscommunicaties en het bewust worden van het verschil tussen ‘el modo indicativo’ en ‘el modo subjuntivo’. Bijvoorbeeld:

‘Quizás vaya a la fiesta’ of ‘Quizá voy a la fiesta’
‘Cuando estoy en Cuba’ of ‘Cuando esté en Cuba’ 

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursus B1.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau B1 te doen.

Gevorderden 4 | Niveau | B1.4

De vierde cursus van niveau B1 is een cursus om alle kennis van niveau B1 die je in huis hebt gehaald toe te passen in gesprekken en de laatste grammaticale thema’s te behandelen van het gevorderden niveau. Deze cursus stoomt je klaar voor goede gesprekken waarin je de ander goed leert te begrijpen en jezelf leert uit te drukken op een subtieler niveau. De focus ligt in deze cursus op alle tijden van de subjuntivo. Met deze cursus rond je het gevorderdenniveau B1 af.

Aan de hand van taken krijg je tijdens de les de mogelijkheid om je taalvaardigheden te versterken en je spreekvaardigheid op niveau B1 te krijgen. Op die manier ontstaat er zelfvertrouwen in het spreken van de Spaanse taal.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na deze cursus goed voorbereid om het DELE-examen op niveau B1 te doen.

Vergevorderden 1 | Niveau | B2.1

In de derde cursus van niveau B1 ga je de verleden tijd van de subjuntivo leren waarmee je bij de aanvoegende wijs ook kan verwijzen naar iets wat
gebeurd is of had kunnen gebeuren.

Belangrijkste grammatica:

 • De verleden tijd van de aanvoegende wijs (el imperfecto de subjuntivo)
 • De samengestelde verleden tijd met het hulpwerkwoord ‘haber’ van de aanvoegende wijs (el pretérito perfecto de subjuntivo)
 • De voltooid verleden tijd van de aanvoegende wijs (el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo)

Waar kan ik dit voor gebruiken?

 • De Spaanse taal op een subtieler niveau leren begrijpen en spreken.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursussen B2.2, B2.3 en B2.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau B2 te doen.

Vergevorderden 2 | Niveau | B2.2

In deze cursus verbeteren we de taalvaardigheden door middel van culturele kennis waardoor je op een juiste manier kunt communiceren in gewone én minder vaak voorkomende sociale situaties. Je kunt onvoorspelbare situaties beschrijven en de hoofdpunten van een idee, probleem, gevoel of gedachte uitleggen die betrekking hebben op abstracte en culturele onderwerpen. Er ontstaat meer bewustzijn over de regels van beleefdheid en de verschillen tussen de gebruiken, gedragingen, waarden en overtuigingen van jouw cultuur en de Spaanse (& Latijns Amerikaanse) cultuur. Op die manier ontstaat er zelfvertrouwen in het spreken van de Spaanse taal en verdiep je je kennis over de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur.

Belangrijkste grammatica:

 • Opfrissen subjuntivo
 • Cláusulas de si
 • Estilo indirecto

Waar kan ik dit voor gebruiken?

 • De Spaanse taal op een subtieler niveau leren begrijpen en spreken.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na de vervolgcursussen B2.2, B2.3 en B2.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau B2 te doen.

Vergevorderden 3 | Niveau | B2.3

In de derde cursus van niveau B2 ga je jezelf bezighouden met Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur. Hierdoor zul je een groter vocabulaire krijgen en zul je belangrijke namen in de wereld van de geschiedenis leren kennen.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na het vervolgniveau B2.4 goed voorbereid om het DELE-examen op niveau B2 te doen.

Vergevorderden 4 | Niveau | B2.4

In de vierde cursus van niveau B2 gaan we werken met realistische situaties zoals een sollicitatiegesprek, een misverstand tussen collega’s, een ziekenhuisbezoek en je gaat debatteren over bijvoorbeeld politieke, economische, religieuze, ecologische thema’s. Ook gaan we zelf projecten opzetten zoals het bedenken van een reclamecampagne, het samenstellen van een excursieprogramma of het opzetten van een sociaal project. Op die manier ontstaat er zelfvertrouwen in het spreken van de Spaanse taal.

Geschatte huiswerktijd: 1,5 uur per les.

*Wil je een officieel DELE-examen doen bij het Instituut Cervantes, dan ben je na dit niveau goed voorbereid om het DELE-examen op niveau B2 te doen.

De vervolgcursus is C1.1 (native speakers 1 ) en is alleen te volgen in de vorm van privé-lessen.

Wat een leuke en persoonlijke taalschool. Ik kreeg de tip via een bekende en heb me direct aangemeld. Geen seconde spijt. Ze adviseren goed over waar je het best kunt starten qua niveau (ik zit in A2.3 nu). De lessen zijn leuk en interactief. Ze vliegen voorbij en je leert echt snel spreken. Je spreekt alleen maar Spaans met elkaar dus de leercurve is hoog. Veilige leeromgeving. En hele gunstige prijzen. Een aanrader!

Saskia van Loozenoord

Spaans Leren Vamos is een fantastische, kleinschalige, warme en ongelooflijk toegewijde taalschool!! De groepen zijn klein (max 6 personen) waardoor je veel praat (=leert!) in de lessen. De docenten zijn heel vriendelijk en didactisch sterk waardoor je elke les een hoop opsteekt; daarnaast is er altijd ruimte vragen, eigen inbreng en voor een goede portie humor. Ik was op zoek naar een taalschool waarbij ik me thuis zou voelen en wat niet voelde als een verplichting, en die heb ik zeker gevonden! Een aanrader voor iedereen die goed Spaans wil leren; met veel praten en veel lachen!

Dorinde
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Ik heb nu bijna een jaar les bij Vamos en mijn Spaans gaat met sprongen vooruit. Je krijgt er les in hele kleine groepjes, waardoor je heel actief met Spaans praten bezig bent. Het leren van de theorie wordt heel leuk afgewisseld met het toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld door kaartspelen met vragen. Naast de lessen worden ook andere activiteiten georganiseerd waarbij je je Spaans kan oefenen, zoals bijvoorbeeld een pubquiz.

Sabine Berkhof (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Door mijn duo-lessen bij Spaans Leren Vamos, heb ik voor het eerst het gevoel dat mijn Spaans stabiel beter wordt. De persoonlijke aanpak en flexibiliteit zorgen ervoor dat het leren zowel leuk, als steeds op het juiste niveau is.

Jochem Broersen (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Ik heb nu drie cursussen gevolgd bij Vamos. Er is een goeie sfeer. Fijn zijn de kleine groepjes en de enthousiaste docenten. De lessen zijn levendig doordat de theorie afgewisseld wordt met leuke, zelfgemaakte spelletjes. Ik ga zeker door.

 

Toos Dekker (groepscursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Vamos is een fijne taalschool waar ze echt de tijd voor je nemen. Doordat je in de lessen veel bezig bent met praten doe je veel praktijkervaring op en leer je door middel van doen. De lessen zijn daarnaast ook nog eens heel leuk!

Margriet Dekker (groepscursus)
A1.3-2018_07_24-Ingrid-Alex-Sonsoles-1.jpg
Met veel plezier een duo cursus gevolgd bij Vamos. Leuke sfeer, prima methode met veel spelletjes, veel Spaans spreken in de les. Een echte aanrader! Wij gaan direct door met de volgende cursus!
Ingrid & Alex (duo cursus)
A1.1-20171031-Karin-Tom-1-1.jpeg

Wij hebben een duocursus A1.1 gevolgd om basale kennis van Spaans te hebben voor onze vakantie naar Zuid-Amerika. De docente was erg professioneel, moedertaal Spaans. De gebruikte methode bij Vamos (interactief en met spelletjes) maakte dat we het Spaans sneller oppikten. Kortom, we hebben een erg prettige en handige cursus gehad!

Karin & Tom (duo cursus)
22405544_833409810166769_5950872899081694842_n.png

Joan is een goede, geduldige en gezellige leraar. De ontspannen en rustige sfeer draagt erg bij aan de lessen. De methode blijft boeien door de spellen in de groep en veel praten. Ook het boek is goed om thuis te leren, huiswerk te maken en je huiswerk zelf na te kijken. Goed dat hier in de les geen tijd aan ‘verloren’ gaat.

Carl van Heijst (groepscursus)
Koningsweg 4
3582 GE | Utrecht